BOARD & CEO

Chairman

PO Rosenqvist: CXO and board member of Arc Aroma Pure AB (publ). Chairman of the Board of Ironblock AB. Long experience of working in senior positions in business. In-depth interest in the financial and international aspects of corporate building.

 

CEO

Martin Linde: Har examen i M.Sc of Ekonomics från Lunds universitet samt en EMBA.

Martin Lindes erfarenhet sträcker sig från Livsmedelsindustri till Start up-världen. Han har varit VD för Livsmedelsbolag såsom Nordic Foodgroup, Abdon Finax samt haft ett flertal ledande befattningart inom sälj/marknad och generall management. Inom småbolagsvärlden har Martin varit VD för Arc Aroma samt SO för Acousort, Biofrigas, Optifreeze med flera.

Martins styrkan ligger kring kommersialisering, säljmarknad, finansiering och bolagsbyggande.

 

Board Members

 

Anders Wallseth: Har en Fil. kan i Sociologi från Lunds universitet samt en EMBA från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Anders Wallseths har gedigen erfarenhet inom det medicinstekniska området. Han har varit VD för dotterbolag inom Radiometer (Irland och England) och affärsområdeschef för ett antal andra europeiska länder. Anders senaste uppdrag är internationell försäljningsdirektör för Hemocue.

Anders har stor kunskap inom medtec med fokus på sälj och marknad.

 

Haqvin Svensson:. Har en Fil. kan inom företagsekonomi från Lunds universitet.

Haqvin Svensson tyngdpunkt gällande erfarenhet ligger inom den finansiella världen. Han har varit vVD och ekonomidirektör för MKB som är ett av Sveriges största kommunala bostadsbolag.

Haqvin har vidare stor kunskap inom finans med fokus på uppföljning och analys.

 

Johan Granath: En kreativ tekniker och entreprenör med mer än 18 års erfarenhet inom IT-lösningar. Johan har vidare arbetat under många år i den finansiella mjukvaruindustrin med högprofilerade mjukvaruprojekt inom uppbyggnad av handelsplatformar för ”high transaction- / low latency” för större internationella marknadsplatser i Asien, Europa och Sydamerika.

 

ren Nielzén: One of the authors of the method and co-founder of SensoDetect. Since 2005 member of the board of SensoDetect. Lecturer and Chief Physician (Psychiatry) and former Study Director in Psychiatry at Lund University and Guest Professor in Vienna. Further internationally recognized in clinical psychoacoustics. His dissertation ”Music, Mind and Mental Illness” considered a reference work.

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.

Translate »